Zwemlessen

Inschrijven
Dit dient aan de balie van het zwembad te gebeuren. Zie tarieven voor de inschrijf- en leskosten. Een kind mag vanaf 3 jaar ingeschreven worden. Bij inschrijving ontvangt u een Spetter Pas waarmee uw kind (op bepaalde dagen en tijden) GRATIS kan komen wennen (watervrij worden) onder begeleiding van een betalende ouder.

Download het inschrijfformulier en lever deze in bij de balie.

Oproepen
Kinderen worden altijd telefonisch vanaf een eventuele wachtlijst opgeroepen, welke op voorkeur van dag staat. Bij de eerste les dient u de Spetter Pas weer in te leveren, een leskaart aan te schaffen en de diploma kosten te voldoen.

Dag
Bij het inschrijven dient u een voorkeur op te geven van de dag wanneer u wilt dat uw kind gaat zwemmen. Zie zwemlestijden voor een overzicht van de mogelijkheden. U gaat bij een dag de verplichting aan om elke week te komen zwemmen.

Lessen
Wij hebben in ons zwembad de volgende niveaus voor het A-dipoma: wit, geel, oranje, rood en groen waarna het diploma zwemmen volgt. In de eerste 4 niveaus zorgen wij dat er niet meer dan 12 kinderen in een groep zitten. De lessen duren 40 minuten plus 5 minuten spelen of 55 minuten plus 5 minuten spelen.

Ouders/begeleiders
Ouders/begeleiders mogen bij ons elke les langs de kant zitten, mits zij proberen afzijdig te blijven. Tijdens het spelen (de laatste 5 minuten) kunnen zij vragen stellen of opmerkingen plaatsen, maar wij hebben liever dat dit telefonisch gebeurt. Ook broertjes of zusjes mogen komen kijken, zolang zij de lessen niet storen.

Extra huisregels:

 • Men mag 5 minuten voor aanvang van de les de zwemzaal op. (dus tijdens het spelen) Wij verzoeken u voor die tijd in de kleedruimte te blijven, zodat u ons niet stoort tijdens de lessen.
 • Tijdens de lessen mogen geen kinderen in het peuterbad of in een van de andere baden zonder leerkracht.
 • Een ouder/verzorger hoort haar/zijn kind naar het toilet te begeleiden en te controleren of er is doorgespoeld.
 • U mag tijdens het spelen kort iets aan de leerkracht vragen. Beter is het bij de receptie een terugbelformulier in te vullen, zodat u door de leerkracht op een rustig moment terug wordt gebeld.

Bezoekers zijn ten allen tijde verplicht de instructies van het personeel  op te volgen.
Bezoekers, die zich niet aan bovenstaande gedragsregels houden, kunnen zonder verdere opgave van redenen, namens het management, uit de accommodatie worden verwijderd voor een nader te bepalen tijdsduur (afhankelijk van de overtreding).


A-lessen:

dinsdag
15:45 - 16:45
16:45 - 17:30
17:30 - 18:15

 
donderdag
15:45 - 16:45
16:45 - 17:30
17:30 - 18:15

woensdag
15:00 - 15:45
15:45 - 16:30
16:30 - 17:15
17:15 - 18:00
vrijdag
15:45 - 16:45
16:45 - 17:30
17:30 - 18:15

 zaterdag
08:00 - 08:45
08:45 - 09:30
09:30 - 10:15
10:15 - 11:00
11:00 - 11:45

  

B-lessen:

maandag
15:45 - 16:45

woensdag
15:00 - 15:45

vrijdag
18:15 - 19:00
dinsdag
16:45 - 17:30

donderdag
17:30 - 18:15

zaterdag
08:00 - 08:45

  

C-lessen:

maandag
15.45 - 16.45

woensdag
15:00 - 15:45
donderdag
18:15 - 19:00

zaterdag 
08:45 - 09:30

  

Zwemvaardigheid 1,2 en 3:

donderdag
18:15 - 19:00 (1, 2 en 3)

vrijdag
17:30 - 18:15 (2 en 3)
18:15 - 19:00 (1)

  

Volwassenen zwemles: 

woensdag
11.15 - 12.00 uur

  

Voorzwemmen wat is dat?

Eisen waaraan kinderen moeten voldoen om middels “Voorzwemmen” bij ons op de zwemles te komen.
U zou hiermee de wachtlijst kunnen vermijden. De zwemonderwijzer beslist hierover bij het voorzwemmen.

 • Zelfstandig kunnen gaan liggen en staan op buik en rug zonder hulpmiddel.
 • 5 sec. drijven op buik, gezicht in het water zonder hulpmiddel.
 • 5 sec. drijven op rug zonder hulpmiddel.
 • 1 baan (breedte) rugslag met goede beenslag zonder hulpmiddel.
 • Schoolslag benen met plank.
 • Springen van de kant (ondiep).
 • Trappelen op de rug en buik zonder hulpmiddel.
 • Door het kleine doorzwemscherm zwemmen.
 • ±5 meter schoolslag combinatie (hoofd mag onder).
 • Grove dolfijn beweging.

Elke woensdagmiddag (behalve in de schoolvakanties van de basisscholen van Pijnacker-Nootdorp) is het mogelijk om te komen voorzwemmen na telefonische afspraak. U betaalt hiervoor het normale lestarief en u kunt blijven zwemmen tot 15:00 uur, mits de begeleider ook betaalt en mee gaat in het water.